Shani Tarashaj

  • Date of birth: Feb 7, 1995
  • Place of birth: Hausen am Albis  
  • Age: 25
  • Height: 1,76 m
  • Citizenship:   Switzerland  Kosovo
  • Position: Forward – Second Striker
  • Foot: right
  • Shani Tarashaj Keywords
    Shani Tarashaj Contact Details, Shani Tarashaj Facebook, Shani Tarashaj Instagram, Shani Tarashaj Phone Number, Shani Tarashaj Cell Phone, Shani Tarashaj Address, Shani Tarashaj Whatsapp Number, Shani Tarashaj Whatsapp Group, Shani Tarashaj Email, Shani Tarashaj Phone Number 2020, Shani Tarashaj Twitter Account